Açıklama

Hidrolik kavrama alüminyum döküm gövdede türbin kanatlarını haiz ve içine konan özel yağ ile hareketi bir taraftan diğer tarafa ileten bir türbo-kaplindir. Bu kavramanın kullanılması ile elektrik motoru ve redüktör arasındaki mekanik bağlantı kalkmış olmaktadır. Bu suretle elektrik motoru ilk anda boşta hareket etmekte, nominal devre erişilince hareket, hidrolik kavrama içindeki özel yağın türbin kanatlarına sürtünmesi ile karşı tarafa iletilmektedir. Böylece sıfırdan başlayarak son hıza kadar kesintisiz bir hız artışı olmakta ve ilk anda vukuu muhtemel darbelerin önüne geçilmektedir. Bu kavramada kademeler şeklinde bir hız ayarı söz konusu değildir. Ancak kavrama içindeki yağ miktarının ayarlanması ile kaymanın artırılması, ilk harekette daha yumuşak bir kalkış ve nakledilen güç miktarının azaltılıp çoğaltılması kısmen mümkün bulunmaktadır.

Kullanma yerine ve isteğe göre hidrolik kavramalara 140 °C de eriyen bizmut tapa konulabilmektedir. Kavrama içindeki yağın aşırı yük sebebiyle fazla ısınması halinde bu bizmut erimekte ve kavrama içindeki yağ dışarı akarak elektrik motoru boşta döner halde kalmaktadır. Böylece aşırı yük sebebi ile elektrik motorunun yanması önlenmektedir